Materialized view support in different DBMS

Some notes regarding materialized view support in different database management systems. Materialized view is a database object that stores a snapshot of database query. If a regular database view could be seen as a "window" - one looks through this window and sees actual situation of the data, then "materialized view " would be something like a "photo image" i.e., you take an image and can look at it even without going near window, but you only see situation that was on that particular moment picture was taken and if you want to update - you have to take another picture etc. Different DBMS have different materialized view implementation, lets go thorough most popular ones and look how they are supported. Oracle Wikipedia states that oracle was first to implement materialized view in version 8i. CREATE MATERIALIZED VIEW MV_MY_VIEW REFRESH FAST START WITH SYSDATE NEXT SYSDATE + 1 AS SELECT * FROM <table_name>; PostgreSQL PostgreSQL supports materialized view from version 9.3 CREATE MATERIALIZED VIEW MV_MY_VIEW [ WITH ( storage_parameter [= value] [, ... ] ) ] [ TABLESPACE tablespace_name ] AS SELECT * FROM <table_name>; SQL Server SQL server has different concept and it is called Indexed View. The…

0 Comments

Reliacinė algebra ir norminės formos

Kai kurie žymėjimai ir reliacinė algebra R={A1,A2,...,An} t.y, R yra lentelės L atributų aibė. Ai kur i=1,...,n yra lentelės atributas. Tada L(R) yra lentelės reliacinė schema. Lentelės eilučių aibę žymima l={e1,e2,...,em} kur n - lentelės stulpelių skaičius, m - lentelės eilučių skaičius. Kiekviena eilutė yra sutvarkytas reikšmių rinkinys ej = <a1,a2,...,an> ∈ l; ai ∈ dom(Ai), kur dom(Ai) yra atributo Ai domenas t.y, galimų reikšmių aibė. i=1,...,n j=1,...,m Atributų rinkinys apibūdinantis bet kurią lentelės eilutę yra vadinamas viršrakčiu. Viršraktis yra raktas jei pašalinus bent vieną atributą jis praranda universalumą. Taigi raktas yra minimali atributų aibė, vienareikšmiškai apibrėžianti visų atributų reikšmes kiekvienoje eilutėje. Jei raktą sudaro keli atributai, jis vadinamas sudėtiniu raktu. Lentelėje gali būti keli atributų rinkiniai turintys rakto savybę, visi jei vadinami galimais raktais arba tiesiog raktais. Taigi lentelėje gali būti keli raktai. Vienas iš raktų paskelbiamas pirminiu raktu, dažniausiai trumpiausias. Lentelės l(R)={e1,e2,...,em} atributų aibės R poaibis V⊆R yra viršraktis, jei  ∀i,j=1,...,m ir i≠j yra teisinga nelygybė ei(V)≠ej(V) Funkcinė priklausomybė. Kai atributų aibė A eilutėje vienareikšmiškai apibrėžia atributų aibę B, tai priklausomybė tarp A ir B atributų vadinama funkcinė ir žymima A→B. A→B reikšia, jog A funkciškai apibrėžia B arba B funkciškai priklauso nuo A. Kairė žymėjimo pusė…

0 Comments

End of content

No more pages to load